Marian Nurmelan Seniorikurssi 2 on jaettu kahteen saman sisältöiseen ryhmään. Ryhmä A kokoontuu maanantai-aamuisin klo 10.00-11.30.

Maria Nurmelan ohjaamat seniorikurssitunnit lähtevät liikkeelle somaattisista harjoituksista hahmottaen kehomme potentiaalia; kuunnellen omaa hengitystä, herätellen kehon yhteyksiä ja kineettisiä ketjuja, liikkeen virtaavuutta ja oman liikekapasiteetin mahdollisuuksia. 

Tuntien aikana liikelaajuudet kasvavat kehon keskustasta kohti periferiaa, off- balansseihin, spiraaleihin, leikittelyyn painovoiman kanssa. Erilaisista vaihtelevista improvisaatio / liikkeen sommittelu -tehtävistä, pari- ja trioharjoituksista, rakentuu kurssilaisten oma liikkeellinen kudelma ja koreografinen maasto, jossa myös musiikki voi tanssittaa.

Osallistujat saavat osallistua kurssin kaikkiin tehtäviin omista lähtökohdistaan, omalla tavallaan ja omaa kehoaan kuunnellen.

* * * * *

Maria Nurmela on työskennellyt vuodesta 2002 lähtien freelance-tanssitaiteilijana. Maria luo esityksiä, tuottaa teoksia ja tapahtumia, tanssii monien nimekkäiden koreografien teoksissa, opettaa monenlaisia oppijoita. Marian praktiikka perustuu somaattisesti orientoituneeseen tanssiin ja tanssinopetukseen ja release- tekniikkaan. Maria ammentaa inspiraatiota myös monivuotisesta kokemuksestaan tanssitaiteilijana tunnettujen koreografien teoksissa, sekä omista taiteiden välisistä ja moniaistisista teosprosesseistaan. Myös Moshe Feldenkraisin kehittämä Feldenkrais®-menetelmä on vaikuttanut suuresti Marian työskentelyyn, sillä Maria on sertifioitu Feldenkrais®-menetelmä opettaja.