Kurssi on suunnattu ensisijaisesti hlbtiq*-ihmisille ja sen tarkoituksena on tarjota turvallinen tila oman liikkeen ja tanssin kanssa työskentelyyn. Työskentelyä ohjaavia periaatteita ovat muun muassa sensitiivisyys, itsen ja toisten kuunteleminen ja jokaisen rajojen kunnioittaminen.

Tunneille osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta tanssista, mutta voi tarjota uusia näkökulmia myös aiemmin tanssineille. Tuntien sisällön pääpaino on tanssi-improvisaatioharjoituksissa. Menetelminä käytetään lisäksi muun muassa liike-eksploraatiota ja autenttista liikettä. Tunneilla tutkitaan lempeästi myös katsomisen ja katsottavana olemisen mahdollisuuksia.

Kurssin tarkoituksena on haastaa perinteisten tanssien ja muun liikuntaharrastusmaailman binääristä sukupuolikäsitystä ja kehollisia ja esteettisiä normeja, ja tarjota jokaiselle mahdollisuus itsensä toteuttamiseen omassa liikkeessään ja kehossaan. Liikkeellisen työskentelyn tukena ja rinnalla saatetaan pienissä määrin kuljettaa myös kirjallista ja/tai kuvallista ilmaisua. Perimmäinen ajatus ohjauksessa on olla tietoinen erilaisista kehohistorioista ja kehoon liittyvistä mielikuvista ja tunteista, sekä lempeästi mutta inspiroivasti kannustaa ja johdattaa kurssin osallistujat tanssin ja liikkeen vapauttavaan, voimauttavaan ja parantavaan maailmaan, minne jokaisella pitäisi olla oikeus ja mahdollisuus mennä.

Tanssija, koreografi Pia Lindy on toteuttanut useita esitys- ja yhteistyöprojekteja eri taiteilijoiden, työryhmien ja toimijoiden kanssa Suomessa ja ulkomailla. Hän on opettanut eri oppilaitoksissa ja niiden ulkopuolella sekä toiminut taiteellisissa työryhmissä ja organisaatioissa.

Työssään Lindy on pohtinut yhteiskuntaan, tanssiin ja taiteeseen sidottuja odotuksia, arvoja ja normeja. Mitä tanssi/taide kertoo tai mitä sen pitäisi olla? Hän on syventynyt improvisaatioon ja prosessikeskeisyyteen työskentely- ja esitysmuotona sekä toimintaan erilaisissa ympäristöissä ja konteksteissa. Viime vuosien erityinen painotus on ollut moninaisuuden esille tuomisessa ja osaamisen sekoittumisessa eri ikäisten ja taustaisten ihmisten kesken.