MUU Helsinki nykytaidekeskuksessa Kaapelitehtaalla on nähtävänä Sivuaskel-festivaalin ajan singaporelaisen koreografin Choy Ka Fain videoteoksista koostuva näyttely The Wanderer: Metal, Water, Earth (2021-2022). Näyttely on avoinna 4.2.–12.2.

Minne kehomme menee ylittäessämme sen?

Berliinissä asuva singaporelainen taiteilija Choy Ka Fai on tutkinut viime vuosikymmenen aikana kehollisen kokemuksen, ilmaisun ja havaitsemisen ulottuvuuksia sekä niiden yhteyttä kehittyvään tekniikkaan ja teknologiaan. Hänen teoksensa herättävät kysymyksiä kehon välineellisyydestä suhteessa ympäristöönsä ja roolista eräänlaisena muistojen arkistona keskellä digitaalisia virtauksia, jotka purkavat klassisia käsityksiä fyysisestä kehollisuudesta. Orgaanisia ja materiaalisia kehoja sekä datasta muodostuvia kehoja sisältävien koreografisten teosten avulla Ka Fai tutkii erilaisia posthumanistisia lähestymistapoja, jotka toimivat vaihtoehtoisina tapoina ajatella ihmiskehojen ja maallisten ilmiöiden välistä suhdetta.

The Wanderer: Metal, Water, Earth on kokoelma yliluonnollisia tanssikokemuksia, jotka ovat saaneet inspiraationsa nykyajan shamaanikäytännöistä eri puolilta Aasiaa. Teoksessa jokainen tanssikokemus on linkitetty yhteen näistä luonnonelementeistä. Videosarja on osa Ka Fain meneillään olevaa CosmicWander-projektia, joka tutkii Aasian shamaanisia tanssikulttuureja ja syventyy eri yhteisöissä ilmenevään maailmallistumisen (worlding) prosessiin. Transsikokemuksia etsiessään Ka Fai on tavannut yli 50 shamaania ja dokumentoinut erilaisia tanssirituaaleja Siperian kollektiivisesta transsista Jaavan mytologisiin käytäntöihin.

[METAL] The Third Prince on 3D-pelin prototyyppi, joka on suunniteltu meditatiiviseksi matkaksi Formosan saarelle vuonna 2096. Kokonainen sukupolvi on unohtanut, miten kommunikoida jumaliensa kanssa. Pelin päähenkilö, vaelteleva androidishamaani, yrittää purkaa tallentunutta muistia ja palauttaa yhteyden saaren muinaisiin jumaliin.

[WATER]_In Search of the Tragic Spirits: Vuosikymmeniä kestäneen Neuvostoliiton hajoamisen seurauksena Siperian sitkeät burjaatit ovat luoneet tarinan heidän esi-isiensä hengistä ongoneista. Nämä traagiset henget palaavat kostamaan sen, että heidät hylättiin sosialistisen hallinnon aikana. Burjaatit pitävät ongoneja yliluonnollisina linkkeinä unohdettuun menneisyyteensä ja todisteena historian hävittämisestä. In Search of the Tragic Spirits on saanut inspiraationsa Ka Fain kohtaamisista siperialaisten shamaanien kanssa. Teos on matkakertomus Ka Fain transsin ja tengrismin, ikuisen sinisen taivaan uskonnon kokemuksista.

[EARTH]_Postcolonial Spirits on visuaalinen tutkimus indonesialaisesta dolalak-kansanperinteestä, joka on peräisin Purworejon hallintoalueelta Keski-Jaavalta. Transsiin johtava tanssirituaali ammentaa perinteisen jaavalaisen tanssiliikkeen moniulotteisesta historiasta; juhlivan hollantilaisen siirtomaasotilaan imitaatioista ja melodisista islamilaisista runoista. Tutkimus dokumentoi Budi Santoso Dolalak -ryhmän tanssia. Ryhmä on yksi viimeiseistä jäljellä olevista miestanssiryhmistä, joka välittää edelleen eteenpäin tätä alkuperäistä tanssitapaa 1930-luvulta.

"Kutsumme sinut vaihtamaan ajatuksia kanssamme, ja pohtimaan kehollisuutta ja hengellisyyttä näinä kummallisina aikoina." — Choy Ka Fai

Bio: Choy Ka Fai

Choy Ka Fai on Berliinissä asuva singaporelainen taiteilija, jonka praktiikka sijoittuu tanssin, mediataiteen ja esitystaiteen risteyskohtaan. Ka Fain tutkimuksen ytimessä on hänen jatkuva kiinnostuksensa ihmiskehon metafysiikkaan. Ka Fai omaksuu erilaisia teknologioita ja narratiiveja tutkimusretkien, pseudotieteellisten kokeilujen ja dokumentaaristen esitysten kautta sekä kuvittelee niiden avulla ihmiskehon uusia tulevaisuuksia.

Ka Fain projektien esityspaikkoihin lukeutuu merkittäviä instituutioita ja festivaaleja ympäri maailmaa, kuten Sadler’s Wells (Lontoo, Iso-Britannia), ImPulsTanz-festivaalit (Wien, Itävalta) sekä Tanzplattform ja Tanz Im August -festivaalit (Berliini, Saksa). Hän oli residenssitaiteilijana tanzhaus nrw:ssä Düsseldorfissa vuosina 2017–2019 ja Künstlerhaus Bethanienissa Berliinissä vuosina 2014–2015. Ka Fai on valmistunut vuorovaikutussuunnittelun maisteriksi (MA) Royal College of Artista Lontoosta, Iso-Britanniasta.

Yishun is Burning on osa Choy Ka Fain meneillään olevaa CosmicWander-projektia, jossa tutkitaan Aasian shamaanista tanssikulttuuria. CosmicWander koostuu esityksistä, installaatioista ja virtuaalisista portaaleista, jotka nostavat esille tanssiin, transsiin ja uskomusjärjestelmiin liittyviä vaihtoehtoisia ja katovia kulttuureita.

Yliluonnollisen tanssikokemuksen etsimisen lomassa Choy Ka Fai on kuvannut poikkeuksellisia shamaanirituaaleja ja kansanperinteitä, jotka ovat edelleen vallitsevia nykyaikana ja jotka risteilevät Aasian laajempien ympäristöön, teknologiaan ja politiikkaan liittyvien muutosten kanssa. Ka Fai aloitti etsintänsä vuonna 2018, jolloin hän lähti 18 kuukautta kestäneelle matkalle Aasian halki tapaamaan yli 50 henkimeediota Siperiassa, Taiwanissa, Vietnamissa, Singaporessa ja Indonesiassa. Ka Fai muuntaa matkalla kohtaamansa muuttuneet tietoisuuden tilat uuteen muotoon esityslavalla. Työssään Ka Fai pohtii vaihtoehtoisia tietämisen ja elämisen tapoja sekä muita todellisuuksia.

www.cosmicwander.info


Krediitit

Konsepti, ohjaus, elokuvaus Choy Ka Fai
Mediaturgia Tang Fukuen, Khim Ong ja You Mi
3D visuaalinen suunnittelu & ohjelmointi Brandon Tay

Äänisuunnittelu Tseng Yun-Fang, Betty Apple, Yennu Ariendra, Mo’ong Santosa Pribadi ja Nova Ruth
TTutkimus ja käännökset Sekar Putri Handayani, Holly Chan ja Mitya Glavanakov
Projektituottaminen Mara Nedelcu ja Tammo Walter

ACKNOWLEDGMENT: CosmicWander is supported by: Singapore Art Museum, Taipei Performing Arts Center, tanzhaus nrw Düsseldorf, Nationales Performance Netz (NPN) - Coproduction Fund for Dance by the Federal Government Commissioner for Culture and the Media, Germany. The research process is supported by: the National Arts Council of Singapore, and Kunststiftung NRW.