Z-free on Zodiakin residenssikonsepti. Koreografi Iina Taijonlahti työryhmineen työskentelee syksyn 2020 residenssissään projektin Human Robot. Moving Robot parissa.

Human Robot. Moving Robot — The Next Generation

Human Robot. Moving Robot on koreografi Iina Taijonlahden vuonna 2018 alkanut projekti, jossa hän tanssii ja opettaa tanssia sosiaalisen robotin kanssa. Projektin tavoitteena on ymmärtää teknologian ja ei-inhimillisen toimijuutta liikkeen kautta sekä mahdollistaa laajemmalle yleisölle uuden teknologian kohtaaminen ja siihen liittyvien ennakkoasetelmien purkaminen.

Human Robot. Moving Robot on vieraillut muun muassa Annantalolla ja LIFT Helsinki-tapahtumassa. Konseptissa tanssinut humanoidirobotti Momo jäi vuoden vaihteessa eläkkeelle, joten Z-freen työryhmässä ovat mukana kotitalousrobotti Sevi ja Sevin rakentanut Jaakko Muhonen. Työryhmään kuuluu myös palvelumuotoilija, tulevaisuusajattelija ja muusikko Annina Antinranta.

”Z-freen työskentelyjaksolla pyrimme löytämään uusia tapoja tutkia ihmisen ja koneen muodostamaan koostetta (assemblage) antamalla tilaa itse materiaalisuudelle ja havainnoille. Meitä kiinnostaa myös kinesteettinen empatia, miten ihmisen peilisolut tuottavat ei-inhimillisestä inhimillistä kokemusta. Tavoitteenamme on kehittää Z-freessä elävä organismi, joka hengittää ja morfautuu myös demoyleisön vaikutuksesta."