Zodiak Laboratory on Zodiakin residenssikonsepti. Tanssija, kuvataiteilija Sara Kovamäki työskentelee residenssissä projektinsa In the Shadow of the Sun King (…) parissa. Avoimet yleisödemot on peruttu korona-rajoitusten takia.

Pukeutumisen ja riisuutumisen ajattelua, eleitä ja tekoja.
Vaatteen ja aatteen tuntuja
Vaihtoehtojen pukemista sanoiksi
Liikkeessä ja iholla
Riisutuksi tulemista ja riisuttavana olemista
Katseessa
Iholla kieliä,
Sanoilla, teoilla
Läsnäoloa

In the Shadow of the Sun King (...) on navigointia henkilökohtaisissa ja kollektiivisissa muistoissa sekä siirtymiä autenttisten paikkojen, faktojen ja fantasian välimaastossa, ruumiillisuuden arkeologiaa ja kokemusten kääntämistä eri mediumeille.

Maan, tilan ja vaatteen muistoja, juuriltaan.
Liukenemista ja saostumista. Reaktioita.
Vuotoja. Tanssia.

Zodiak Laboratoryssa Sara Kovamäki jatkaa pitkäkestoiseksi muodostunutta performatiivista ja poeettista aikamatkaa baletin juurille ja barokkiin.

Paikka- ja tilannesidonnaisten ulostulojen ja niiden dokumentoinnin kautta muototuvassa kokonaisuudessa on etsitty v. 2015 lähtien reittejä erilaisiin perintöihin ja takaisin läsnäolevaan hetkeen monitaiteisesti viimeksi yhteistyössä pukusuunnittelija Maria Sirénin kanssa (2019–). Zodiakin Laboratoryssa Sara jatkaa työskentelyä mm. Sirénin toteuttamien ja kehkeytymässä olevien pukuelementtien parissa liikkeellisin ja kielellisin keinoin.

 

Koska avoimia yleisödemoja ei pysytytä toteuttamaan kokoontumisrajoitusten takia, tutkimme parhaillaan mahdollisuutta toteuttaa demot online-versiona.