Zodiak Laboratory on Zodiakin residenssikonsepti. Maaliskuussa 2023 ZodLab-residenssissä työskentelee koreografi, kuvataiteilija Anne Naukkarinen työryhmineen.

Anne Naukkarinen & työryhmä: Viiva

Viiva -teoksen työryhmän ensimmäinen yhteinen työskentelyajanjakso on Zodiak Laboratory -residenssissä. Työskentelyn lähtökohtana on viiva-elementti, joka toimii työryhmälle työvälineenä kohti liikkeen tuntuja sekä kuvallisia ja tilallisia fantasioita ja tunnelmia. Teoksen työryhmään kuuluvat teoksen koollekutsuja - koreografi ja kuvataiteilija Anne Naukkarinen, esiintyjä ja koreografi Renen, kuvataiteilija Aino Lintunen, valosuunnittelija Sofia Palillo ja pukusuunnittelija Piia Rinne.

Viiva-elementti on olemukseltaan vaatimaton. Mahdollisuudet viivan varioimiseen ja sen muodonmuutokseen kumoaa kuitenkin tuon ensivaikutelman. Viivojen taustalla ja väleissä liikkuu tunteita, tuntemuksia ja värinää. Viiva-sanan etymologiasta avautuu työskentelylle ja sitä myötä teokselle tärkeä materiaalinen ulottuvuus, sillä viiva-sanan juuri on sanassa viima, tuuli. Residenssin aikana työryhmä keskittyy ruumiin liikkeen tuottamien, hengityksen ja puheen synnyttämien sekä tilan mahdollistamien ilmavirtojen tutkimiseen.

And I paint about emotions, not about lines. The truth is that it’s not the lines that express the emotion. It’s the scale of the composition. You know, if you go into a room that has perfect scale, you feel it. And it’s the same with a painting. If the painting has perfect scale, it moves you. And you have different scale to show different emotions. It’s the space between the lines that counts.
Agnes Martin, Kuvataiteilija