Zodiak Laboratory on Zodiakin residenssikonsepti. Maaliskuussa 2023 ZodLab-residenssissä työskentelee koreografi, kuvataiteilija Anne Naukkarinen työryhmineen.

Anne Naukkarinen & työryhmä: Viiva

Viiva -teoksen työryhmän ensimmäinen yhteinen työskentelyajanjakso on Zodiak Laboratory -residenssissä. Työskentelyn lähtökohtana on viiva-elementti, joka toimii työryhmälle työvälineenä kohti liikkeen tuntuja sekä kuvallisia ja tilallisia fantasioita ja tunnelmia. Teoksen työryhmään kuuluvat teoksen koollekutsuja - koreografi ja kuvataiteilija Anne Naukkarinen, esiintyjä ja koreografi Renen, kuvataiteilija Aino Lintunen, valosuunnittelija Sofia Palillo ja pukusuunnittelija Piia Rinne.

Viiva-elementti on olemukseltaan vaatimaton. Mahdollisuudet viivan varioimiseen ja sen muodonmuutokseen kumoaa kuitenkin tuon ensivaikutelman. Viivojen taustalla ja väleissä liikkuu tunteita, tuntemuksia ja värinää. Viiva-sanan etymologiasta avautuu työskentelylle ja sitä myötä teokselle tärkeä materiaalinen ulottuvuus, sillä viiva-sanan juuri on sanassa viima, tuuli. Residenssin aikana työryhmä keskittyy ruumiin liikkeen tuottamien, hengityksen ja puheen synnyttämien sekä tilan mahdollistamien ilmavirtojen tutkimiseen.

And I paint about emotions, not about lines. The truth is that it’s not the lines that express the emotion. It’s the scale of the composition. You know, if you go into a room that has perfect scale, you feel it. And it’s the same with a painting. If the painting has perfect scale, it moves you. And you have different scale to show different emotions. It’s the space between the lines that counts.
Agnes Martin, Kuvataiteilija

Tukijat

Taiteen edistämiskeskus
TelepART
Culture Moves Europe / Goethe-Institut.
Euroopan unioni on tukenut teoksen valmistumista. Tässä ilmaistut näkemykset eivät edusta Euroopan uninonin virallista mielipidettä.

Taiteen edistämiskeskus logo 

TelepART logo Goethe Institut logo