Zodiak Laboratory on Zodiakin residenssikonsepti. Lokakuussa 2022 Z-Lab-residenssissä työskentelevät Eeva Juutinen ja työryhmä.

Keskusteluja naiskehojen kanssa

Keskusteluja naiskehojen kanssa tutkii esityksen ja kohtaamisen kontekstien yhdistämistä. Se on teos, jossa on urkumusiikkia ja itse tehtyjä vaatteita. Teoksessa tutkitaan myös ekstaattisia synnytyspraktiikoita.

Residenssissä työskentelemme keskustellen ja harjoittelemme Eevan kehittämää henkilökohtaista praktiikkaa, joka perustuu muun muassa esiintyjyyden mukavuuteen ja epämukavuuteen, samaan aikaan puhumiseen ja liikkumiseen, katseeseen ja yleisö-esiintyjä suhteen tutkimiseen. Tavoitteena on luoda määriteltyä ja suunniteltua koreografiaa affektien tutkimisen kautta, osittain improvisaatioon perustuvan praktiikan pohjalta. Zodiakin residenssi on projektin ensimmäinen työskentelyjakso.

Osana teoksen rakentumista tutkimme vaatteiden tekemisen materiaalista praktiikkaa. Koreografina itse esitysvaatteiden suunnittelu ja tekeminen on osa kiinnostusta ei- inhimillisen materian käsittelyyn, aistillisuuteen, intiimiyteen ja epäsuoraan kosketukseen. Työskentelemme myös alastomuuden kanssa.

Keskusteluja naiskehojen kanssa haluaa todistaa, että rehellisesti omista tunteista ja tuntemuksista puhuminen ei ole merkki heikkoudesta tai johda automaattisesti hyväksikäyttöön. Koreografiassa keskitymme siihen miten asiat tehdään ja ilmaistaan enemmän kuin siihen mitä ne ovat. Uskon, että tätä kautta voimme luoda mahdollisuuksia moninaisuudelle, kerroksellisuudelle ja erilaisille ilmaisuille, olemisille ja merkityksille.


Työryhmä: Eeva Juutinen –koreografia ja esiintyjä, Louna-Tuuli Luukka – esitysdramaturgi ja esiintyjä, Taru Aho – tanssitaiteilija ja esiintyjä
Tukijat: Taiteen Edistämiskeskus