Zodiak Laboratory on Zodiakin residenssikonsepti. Lokakuussa 2022 Z-Lab-residenssissä työskentelevät Eeva Juutinen ja työryhmä.

Keskusteluja naiskehojen kanssa

Keskusteluja naiskehojen kanssa tutkii esityksen ja kohtaamisen kontekstien yhdistämistä. Yhtenä lähdemateriaalina on ollut ekstaattisten synnytyspraktiikoiden tutkiminen ja sen kautta erityisesti oksitosiini hormoonin käyttö koreografian rakentumisessa ja osana esiintyjän työtä. Sukupuolisuuden kysymykset ovat olleet avoimella tavalla osa työskentelyämme ja mukana keskusteluissa.

Residenssissä työskentelemme keskustellen ja harjoittelemme Eevan kehittämää henkilökohtaista praktiikkaa, joka perustuu muun muassa esiintyjyyden mukavuuteen ja epämukavuuteen, samaan aikaan puhumiseen ja liikkumiseen, katseeseen ja yleisö-esiintyjä suhteen tutkimiseen.

Tavoitteena on ollut kehittää tapoja luoda määriteltyä ja suunniteltua koreografiaa affektien tutkimisen kautta osittain improvisaatioon perustuvan praktiikan pohjalta. Olemme tutkineet miten affekteja ja tunteita syntyy ja voi synnyttää yleisö-esiintyjä suhteessa. Zodiakin residenssi on projektin ensimmäinen työskentelyjakso.

Osana teoksen rakentumista tutkimme vaatteiden tekemisen materiaalista praktiikkaa. Koreografina itse esitysvaatteiden suunnittelu ja tekeminen on osa kiinnostusta ei- inhimillisen materian käsittelyyn, aistillisuuteen, intiimiyteen ja epäsuoraan kosketukseen. Työskentelemme myös alastomuuden kanssa.

Koreografiassa keskitymme siihen miten asiat tehdään ja ilmaistaan enemmän kuin siihen mitä ne ovat. Uskon, että tätä kautta voimme luoda mahdollisuuksia kerroksellisuudelle ja erilaisille ilmaisuille, olemisille ja merkityksille.


Työryhmä: Eeva Juutinen –koreografia ja esiintyjä, Louna-Tuuli Luukka – esitysdramaturgi ja esiintyjä, Taru Aho – tanssitaiteilija ja esiintyjä
Tukijat: Taiteen Edistämiskeskus