Zodiak ja Carl Knif Company tuovat toukokuun alussa yhdessä Tanssin talon suureen Erkko-saliin kantaesitysteoksen Sessions. Kysyimme teoksen koreografilta ja ryhmän johtajalta Carl Knifiltä teoksen taustoista.

- mistä idea Sessions-teokseen sai alkunsa?

Teoksen idean syntymiselle on monta eri tekijää. Henkilökohtaisesti minua kiinnostaa ajatus terapiasta, siitä että me voimme hakeutua terapiaan ja saada apua eri elämäntilanteissa. Minua kiinnostaa miten luottamus syntyy, siinä on kyse kommunikaatiosta ja henkilökemiasta mutta myös eräänlaisesta rituaalista; kyseessä on kohtaaminen, joka noudattaa tiettyä muotoa. Tekniikoita on monta, mutta niissä kaikissa on kyse rentouden ja turvan tunteen luomisesta, jotta uusien oivallusten ja itsensä ymmärtämisen tila saavutettaisiin.

Koreografina minua kiinnosta yhä enemmän esiintyjän ja yleisön kohtaaminen. Pohdin myös paljon esitystä tilanteena, mistä esitys tilanne rakentuu? Mitä esityksellä haluan saavuttaa? Toivoisin että esitys voisi olla mahdollisuus erilaisille kohtaamisille. Teos kohtaa katsojan, katsoja kohtaa esiintyjän, ajatus kohtaa toisen ajatuksen.

Tässä teoksessa rinnastuvat eri terapeuttiset muodot ja itse esitystilanne. Olen pyrkinyt hakemaan esitykselle muotoa, joka olisi turvallinen ja miellyttävä, mutta samalla kannustaisi katsojaa ja esiintyjää kohtaamaan toisensa, ihan konkreettisesti teoksen sisällä.

- mikä sinulle on kiehtovinta ja olennaisinta musiikiin ja liikkeen suhteessa? Miten lähestyt sitä esim. Sessionsissa?

Musiikillisesti minulle on Sessions-teoksessa tärkeää, että se tukee katsojaa ja esiintyjää savuttamaan toivotun tunnelman, kehollisen olotilan ja mielen valppauden.

Tällä hetkellä minua kiinnostaa musiikki, jolla on tarkka rakenne ja vahva oma identiteetti. Koreografina minua kiinnostaa tietynlainen ristiriita, se minkälaisia jännitteitä pystyn luomaan koreografian ja musiikin välille.

Minua inspiroi myös se, että maailma on täynnä niin hienoa klassista musiikkia ja että yhdistämällä sitä nykytanssiin voi tapahtua yllättäviä ja mahtavia oivalluksia. Musiikki kantaa myös historiaa, kollektiivista historiaa, sen kautta esiintyjä asettuu tiettyyn aikaan, kaanoniin, vasten historiaa. Koen myös, että musiikki antaa teokselle ajallisen perspektiivin.

- ennakkotekstissä mainitaan myös paluu metodin alkujuurille eli työskentelyyn tanssijoiden kanssa. Minkälaisia asioita erityisesti pyrit painottamaan ja saamaan esiin, kun ohjaat tanssijoita koreografina?

Tanssijoiden kanssa työskentelemme kehittämäni Hengitys-Katse-Tila-metodin kanssa. Metodissa painotamme eri teosten yhteydessä eri elementtejä. Sessions-teoksen perusajatus on peli/leikki. Pelien ja eri säännöstöjen kautta olemme halunneet korostaa tietynlaista alertiuta ja valppauden tilaa tanssissa. Tavoittelemme sellaista asetelmaa, jossa yleisö ja esiintyjät kohtaavat esityksen yhtäaikaa. Esitys syntyy kohtaamisessa, tapahtuman hetkellä.

Sessions Tanssin talossa 5.–7. toukokuuta. Lisätiedot ja esitysajat teossivulla.