Zodiak Stagella saa 22. maaliskuuta ensi-iltansa Mia Jaatisen ja työryhmän teos RIEHA. Kysyimme Mialta muutamia kysymyksiä teoksen aiheesta ja kollektiivisesta työskentelemisestä.

- miksi riehaantuminen ilmiönä kiinnostaa?

Huomaan usein kiinnostuvani aiheista ja ilmiöistä, jotka ovat arkipäiväisessä elämässä läsnä ja tunnistettavia, mutta joille ei kulttuurisessa etiketissä ole välttämättä tilaa purkautua, tai joita ei ole soveliasta ilmaista. Riehaantuminen on yksi näistä kiinnostavista ilmiöistä. Minua kiinnostaa riehaantumisen pidäkkeetön voima, sen ruumiillisuus sekä sisäiset kierrokset. Voiko riehaantumista ottaa haltuun? Pakeneeko riehaantuminen sommittelua ja sovittua? Minua kiinnostaa miten tämä ilmiö valjastetaan näyttämölle.

Aikaisemmissa työryhmän teosprosesseissa on tapahtunut valtavasti yhdessä riehaantumista, iloittelua ja villitsemistä. Nämä parhaillaan tukevat työskentelyä ja luovat myönteistä maaperää taiteelliselle prosessille. Haluan tarkastella voiko näistä aineksista lähteä kehittämään työskentelytapaa, jossa riehaantumista tunnistetaan, ruokitaan ja harjoitetaan. Riehaantuminen on herkullisen kirjava maasto ja sen näyttämöllistämisen haasteellisuus viehättää minua. Annamme tässä teoksessa itsellemme luvan käsitellä aihetta erilaisin keinoin sekä tunnelmin improvisatorisista liiketehtävistä asetettuun materiaaliin ja näillä leikittelyyn.

- teoksen keskiössä on hyvin konkreettisesti kollektiivinen ruumiillinen tekeminen. Millä tavoin teosta konkreettisesti rakennetaan kun työskennellään kollektiivisesti? Kuka esimerkiksi tässä teoksessa määrittelee kokonaisrakenteen?

Toimin tässä teoksessa työryhmän koollekutsujana ja koreografina. Olemme yhdessä sopineet, että koreografina minulla on teoksen tuotannollinen ja lopullinen taiteellinen vastuu, joka koskee myös teoksen kokonaisrakennetta. Työryhmän jäsenillä on kuitenkin tilaa vaikuttaa teoksen tekemiseen. Jokaisella jäsenellä on omat vahvuutensa, jotka vaikuttavat teoksen liikemaailman, sommitelman, olemisen tapojen ja dramaturgisen kuljetuksen luomiseen. Olen aina avoin ehdotuksille, kysymyksille ja uudelleen tarkastelulle. Arvostan suuresti tanssija-esiintyjän dramaturgista älyä, substanssiosaamista sekä kompetenssia. Siksi minulle on tärkeää, että yhdessä tekeminen, vaikuttuminen ja vaikuttaminen ovat prosessin keskiössä.

Teosta rakennetaan keskustelevasti ja yhdessä. Tuon harjoituksiin jonkun ehdotelman tai tehtävän, jota lähdemme yhdessä tutkimaan, kirkastamaan ja sanoittamaan. Kartoitamme yhdessä, mikä missäkin harjoitteessa kiinnostaa ja keskustelemme harjoitusten jälkeen siitä, mitä tehtävän aikana koettiin, tunnettiin, mitä tuli näkyväksi ja miten se ruumiillistui. Näistä havainnoista ja kokeiluista muodostamme pidempiä jatkumoita, jotka muotoutuvat kohtauksiksi.

Vaikka asetelma onkin ryhmän vetäjä ja ryhmä, koen silti, että kollektiivisuus tehdessä, yhdessä tanssiessa toteutuu. Kollektiivisuus voi toteutua monella eri tavalla ja olemmekin havainneet, että tässä kokoonpanossa turvaa sekä luovuutta ruokkii se, että jollakin on päävastuu. Silti jokaisella on mahdollisuus tulla nähdyksi ja kuulluksi.

- millaisista asioista kollektiivisen kehomielen viisaus muodostuu? Voiko näin ruumiillista ilmiötä edes sanallistaa?

Ilmiötä on totta vie kokonaisuudessaan ja monitasoisuudessaan vaikeaa täysin sanoittaa auki. Tässä on pyrkimykseni sanoittaa jokin ulos ajatukseksi pyrkivä: kehomieliämme yhdistää niin ammatillinen aikalaisuus kuin eletty elämä sekä nyt -hetkisyys. Jaamme samankaltaista tanssihistoriaa, harjoittelukulttuuria sekä liikkeen ja esiintyjäntyön praktiikoita, joista muodostuu tunnistettava asiantuntijuus.

Kollektiivisen viisauden muodostumiseen vaikuttaa suuresti hiljaisen tietotaidon jakaminen, joka on kehittynyt, kirkastunut sekä muotoutunut vuosien saatossa pitkäjänteisen ja tiiviin yhdessä harjoittelun tuloksena. Tämän tiedon kokemuksellisuuden ja sisäisyyden kuvaileminen onkin todella haastavaa. Se on ruumiin tiedon tuntua, jota koemme ja hengitämme yhdessä. Ehkä kaikkea ei tarvitse juuri nyt yrittää sanoittaa. Sen tunteminen tuntuu tärkeältä. Yhdessä tunteminen - lempeyden, luottamuksen, empaattisuuden ja rakkauden lävistäminä.

RIEHA Zodiak Stagella 22.3.–4.4.2023.