Zodiak hakee taiteellista johtajaa määräaikaiseen 3–5 vuoden työsuhteeseen tammikuusta 2023 alkaen. Tehtävä on kokoaikainen. Otamme huomioon myös työparien hakemukset, mutta hakemuksessa on eriteltävä vastuunjako. Hakuaika päättyy 27.4.2022 klo 16.

Zodiak on kokeileva ja uutta luova nykytanssin keskus, jonka toiminnassa korostuvat taiteilijalähtöisyys, yhteisöllisyys ja yleisötyö. Zodiak toimii nykykoreografian ja nykyesityksen keskeisenä tuottajana ja esitysfoorumina Suomessa. Zodiak järjestää vuosittain kansainvälisen Sivuaskel-festivaalin.

Zodiak – Uuden tanssin keskusta ylläpitää Zodiak Presents ry. Toimintaa tukevat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki sekä useat säätiöt ja rahastot.

Taiteellinen johtaja vastaa Zodiakin ohjelmiston ja Sivuaskel-festivaalin taiteellisesta linjauksesta ja taiteellisen toiminnan kehittämisestä. Hän toimii verkostoissa, toteuttaa hankkeita sekä osallistuu rahoituksen hankkimiseen Zodiakin muun henkilökunnan kanssa. Lisäksi hän osallistuu koulutuksen, yleisötyön, viestinnän ja markkinoinnin sekä muun sisällöntuotannon suunnitteluun.

Hakijalta edellytetään kotimaisen ja kansainvälisen tanssi- ja esitystaiteen tuntemusta, kokemusta taiteellisten prosessien johtamisesta sekä näkemystä näiden taidealojen tulevaisuuden kehityssuunnista. Hakijan eduksi lasketaan ymmärrys tuotantotyöstä, kotimaisesta toimintaympäristöstä ja rahoituksen realiteeteista sekä halu kehittää Zodiakin yhteistyö- ja yleisösuhteita.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyötaitoja ja kykyä tavoitteelliseen tiimityöhön, sekä kykyä artikuloida eri sidosryhmille Zodiakin tavoitteita ja toiminnan arvoja. Taiteellinen johtaja toimii dialogissa uran eri vaiheessa olevien taiteilijoiden kanssa ja hänellä on kykyä tehdä aloitteita, mahdollistaa uutta ja kehittää taidealaa.

Hakijalla on taide- tai kulttuurialan tai muun soveltuvan alan koulutus tai vastaava työelämässä hankittu kokemus. Taiteellisen johtajan työkielet ovat suomi ja englanti. Työpaikka sijaitsee Kaapelitehtaalla Helsingissä, ja työ edellyttää matkustamista Suomessa ja ulkomailla.

3–5 vuoden määräaikainen työsuhde alkaa 1.1.2023. Tehtävä on kokoaikainen. Taiteellisen johtajan palkka on 3000–3500 euroa kokemuksen mukaan. Valittavan taiteellisen johtajan toivotaan osallistuvan vuoden 2024 ohjelmiston suunnitteluun jo loka-joulukuussa 2022. Tästä työtehtävästä maksetaan erillinen palkkio.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen pyydetään jättämään 27.4.2022 klo 16 mennessä osoitteessa https://bit.ly/TTrekry22

Pyydämme toimittamaan  vapaamuotoiset hakemukset pdf-muodossa. Liitä mukaan cv. Kerrothan hakemuksessasi, miten näet Zodiakin roolin taiteen kentällä ja miten kehittäisit sen toiminnan eri osa-alueilta. Rekrytoinnissa käytetään avoimen haun lisäksi suorahakua.

Mainitse hakemuksessasi myös 2–3 suosittelijaa, joihin voimme olla yhteydessä.

Valintaprosessi on kolmivaiheinen.

  1. Hakemusten pohjalta osa hakijoista valitaan videohaastattelukierrokselle. Valinnoista ilmoitetaan ti 3.5. ja videohaastattelut voi tehdä 8.5. asti.
  2. Videohaastattelujen pohjalta tehtävään sopivimmat henkilöt pyydetään hallituksen ja henkilökunnan haastatteluihin. Valinnoista haastatteluihin ilmoitetaan pe 13.5. 
  3. Haastattelut pidetään 23. ja 24.5.

Lopullinen valinta tehdään kesäkuun aikana Zodiakin hallituksen kokouksessa.

Lisätiedot

Zodiak - Uuden tanssin keskuksen toiminnanjohtaja Ari Tenhula, ari.tenhula@zodiak.fi tai puh 050 430 8664. Puhelinajat tiedusteluille:

  • Ke 6.4. klo 13.30–16.00
  • Ke 13.4. klo 13.00-15.00
  • Ke 20.4. klo 13.00-15.00

Taustamateriaalit