Osatuotantosopimus

Zodiak solmii osatuotantosopimuksen työryhmän taustalla tai tukena toimivan oikeustoimikelpoisen rekisteröityneen yhteisön kanssa, joka voi laskuttaa osatuotantotuen Zodiakilta. Sopimuskumppani vastaa siitä, että tieto osatuotantosopimuksessa sovituista asioista välitetään työryhmän kaikille jäsenille.

Työsopimus

Zodiak solmii palkkasuhteisten työntekijöidensä, kuten kurssiohjaajat, tekniikan tuntityöntekijät, hanketaiteilijat, kanssa työsopimuksen. Työsopimuksessa sovitaan muun muassa työtehtävistä, työajasta, työntekopaikasta ja palkasta sekä tarvittavista muista yksityiskohdista. Työsopimuksiin sovelletaan Teatterialan työehtosopimusta.