Zodiakin esitysohjelmisto on taiteellisesti kuratoitu. Kuratointi ja valinnat pohjautuvat pääasiassa tähän avoimeen hakuun, mutta osa ohjelmistosta rakentuu esimerkiksi yhteistyöhankkeiden kautta.

Hakemukset vuoden 2024 ohjelmistoon käy läpi Zodiakin tulevan taiteellisen johtajan Jenni-Elina von Baghin johtama kolmehenkinen ohjelmistotyöryhmä. Von Bagh aloittaa taiteellisena johtajana 15.2.2023. Työryhmän muut jäsenet ovat vuosittain mukaan kutsuttavia koreografeja/tanssitaiteilijoita.

Zodiak Laboratory ja Zodiak CoProduction -kategoriat ovat auki kaikissa ammattilaisuran vaiheissa oleville taiteilijoille. 

Kannustamme miettimään kumpi kahdesta tuotantokategoriasta on omalle teosideallesi tai konseptillesi paras toteutumisympäristö. Onko mielessäsi teosidea, jonka elinvoimaa haluaisit päästä kokeilemaan lyhyeen residenssiin? Vai onko sinulla jo melko selkeä suunnitelma teosideaksi, työryhmäksi ja ehkä jopa tuotantomalliksi? 

Kummallekin tuotantokategorialle on oma hakukaavakkeensa. Hakukaavakkeisiin kannattaa tutustua ennakkoon. Tarkemmat kuvaukset kustakin tuotantokategoriasta ja linkit hakulomakkeisiin löytyvät kategoriakohtaisilta alasivuilta.

Ilmoita teos- tai ideaehdotuksesi vain yhteen kategoriaan eli itsellesi ensisijaiseen kategoriaan. Jos sinulla on useampi idea, jätä niistä kustakin oma hakemus. Ohjelmistotyöryhmä varaa itselleen oikeuden myös ehdottaa tuotantokategorian vaihtoa, kun ohjelmistokokonaisuus alkaa hahmottua.

Haemme ensisijaisesti näyttämöllä toteutuvia kantaesityksiä. Voit kuitenkin edelleen ehdottaa myös vierailuesityksiä tai uusintoja. Näiden haku tapahtuu Zodiak CoProduction -kategoriassa. Voit myös ehdottaa muualla kuin perinteisessä näyttämötilassa tapahtuvia esityksiä, mutta lähtökohtaisesti kaikkiin esityksiimme on pääsymaksu ja tuotannoille asetetaan katsojatavoitteet. Esim. Zodiak Stagella tapahtuvien esitysten katsomon minimikoko on 75 paikkaa. Kaikkiin kategorioihin voi ehdottaa myös ei-ammattilaisten kanssa toteutettavia teoksia.

Otamme myös edelleen vastaan ehdotuksia kursseiksi, työpajoiksi, luennoiksi ja muiksi tapahtumiksi. Näitä ehdotuksia voit lähettää meille milloin tahansa. Yhteyshenkilöt: taiteellinen johtaja Harri Kuorelahti ja tuottaja Elina Ruoho-Kurola (työpajat ja kurssit).

Tarkemmat tiedot Zodiak CoProduction -kategoriasta

Tarkemmat tiedot Zodiak Laboratory -kategoriasta

Liitteet ja teosnäytteet

Hakemusten liitteet:

  • työsuunnitelma, sisältäen työryhmätiedot, max 3 sivua
  • työryhmän jäsenten ansioluettelot
  • kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (ei Zodiak Laboratory)

Toivomme työryhmän nimeämistä työsuunnitelmassa, sillä erityisesti tieto esiintyjistä on meille olennainen osa taiteellista ideaa. Mikäli sinulla on tiedossa isoja tuotantoaikatauluun vaikuttavia seikkoja, täsmennä myös ne työsuunnitelmassa.

Liitteet lähetetään tuotantohakemuslomakkeiden yhteydessä. Hyväksyttäviä liitemuotoja ovat pdf, doc, docx, txt, rtf, xls, xlsx, zip

Teosnäytteiden toimittaminen on suotavaa. Käytä verkkovideoita ja merkitse videolinkki hakulomakkeeseen. Muista myös ilmoittaa videon mahdollinen salasana.

Lisätiedot

Harri Kuorelahti, taiteellinen johtaja, harri.kuorelahti@zodiak.fi
Markus Alanen, tuottaja (Z-Lab ja CoProduction), markus.alanen@zodiak.fi, puh. 044 230 0927