Zodiakin esitysohjelmisto on taiteellisesti kuratoitu. Kuratointi ja valinnat pohjautuvat pääasiassa tähän avoimeen hakuun, mutta osa ohjelmistosta rakentuu esimerkiksi yhteistyöhankkeiden kautta.

Hakemukset vuoden 2025 ohjelmistoon käy läpi Zodiakin taiteellisen johtajan Jenni-Elina von Baghin johtama kolmehenkinen ohjelmistotyöryhmä. Työryhmän muut jäsenet ovat vuosittain mukaan kutsuttavia koreografeja/tanssitaiteilijoita.

Zodiak Laboratory ja Zodiak CoProduction -kategoriat ovat auki kaikissa ammattilaisuran vaiheissa oleville taiteilijoille. Zodiak CoCommission -hakemuksissa edellytämme vähintään kolmea ammattilaistuotantona toteutettua näyttämöteosta, sekä sitä että hakija työskentelee vakituisesti Suomessa. CoProduction-kategorian tuotantotuen rakenne riippuu siitä onko kyseessä vakituisesti Suomessa työskentelevä työryhmä, vai kansainvälinen hakija.

Kannustamme miettimään mikä tuotantokategoria on omalle teosideallesi tai konseptillesi paras toteutumisympäristö. Onko mielessäsi teosidea, jonka elinvoimaa haluaisit päästä kokeilemaan lyhyeen residenssiin? Vai onko sinulla jo melko selkeä suunnitelma teosideaksi, työryhmäksi ja ehkä jopa tuotantomalliksi? Vai onko sittenkin mielessäsi kunnianhimoinen idea teokseksi, jonka toteuttaminen kuitenkin vaatii vielä työstämistä sekä yhteistyökumppaneiden ja rahoituksen etsimistä, pidempää kehityskaarta ja useampaa kehitysvaihetta? 

Jokaiselle tuotantokategorialle on oma hakukaavakkeensa. Hakukaavakkeisiin kannattaa tutustua ennakkoon. Löydät tarkemmat kuvaukset kustakin omilta tuotantokategoriasta ja linkit hakulomakkeisiin kategoriakohtaisislta alasivuilta.

Ilmoita kukin teos- tai ideaehdotuksesi vain yhteen kategoriaan eli itsellesi ensisijaiseen kategoriaan. Jos sinulla on useampi idea, jätä niistä kustakin oma hakemus. Ohjelmistotyöryhmä varaa itselleen oikeuden myös ehdottaa tuotantokategorian vaihtoa, kun ohjelmistokokonaisuus alkaa hahmottua.

Haemme ensisijaisesti Zodiak Stagella tai Tanssin talossa toteutuvia kantaesityksiä. Voit kuitenkin edelleen ehdottaa myös vierailuesityksiä tai uusintoja. Näiden haku tapahtuu Zodiak CoProduction -kategoriassa. Lähtökohtaisesti kaikkiin esityksiimme on pääsymaksu ja tuotannoille asetetaan katsojatavoitteet. Kaikkiin kategorioihin voi ehdottaa myös ei-ammattilaisten kanssa toteutettavia teoksia.

Otamme myös edelleen vastaan ehdotuksia kursseiksi, työpajoiksi, luennoiksi ja muiksi tapahtumiksi. Näitä ehdotuksia voit lähettää meille milloin tahansa sähköpostitse. Yhteyshenkilöt: taiteellinen johtaja Jenni-Elina von Bagh ja tuottaja Elina Hauta-aho (työpajat ja kurssit) (kts. Yhteystiedot ja henkilökunta).

Zodiakin osatuotantosopimukset muuttuivat vuoden 2021 alussa. Osatuotantosopimuksia ei enää tehdä yksityishenkilöiden kanssa, vaan Zodiakin sopimuspartnerina tulee olla oikeustoimikelpoinen rekisteröitynyt yhteisö, joka voi laskuttaa osatuotantotuen Zodiakilta. Zodiak Laboratorystä voidaan maksaa palkkio myös yksityishenkilölle.

CoProduction ja CoCommission-tuotantoon valituilla työryhmillä tulee olla osatuotantosopimuksen solmimishetkellä taustallaan tai kumppaninaan esimerkiksi yhdistys, toiminimi, osuuskunta tai osakeyhtiö. Huom! Ohjelmistoon voi hakea, vaikka tällaista taustayhteisöä ei vielä ole. Zodiak tukee ohjelmistoon valittuja työryhmiä tarvittaessa taustayhteisön löytämisessä tai luomisessa.

Tarkemmat tiedot Zodiak CoProduction -kategoriasta

Tarkemmat tiedot Zodiak Laboratory -kategoriasta

Tarkemmat tiedot Zodiak CoCommission -kategoriasta

Liitteet ja teosnäytteet

Hakemusten liitteet:

  • työsuunnitelma, sisältäen työryhmätiedot, max 3 sivua
  • työryhmän jäsenten ansioluettelot
  • kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (ei Zodiak Laboratory)

Toivomme työryhmän nimeämistä työsuunnitelmassa, sillä erityisesti tieto esiintyjistä on meille olennainen osa taiteellista ideaa. Mikäli sinulla on tiedossa isoja tuotantoaikatauluun vaikuttavia seikkoja, täsmennä myös ne työsuunnitelmassa.

Liitteet lähetetään tuotantohakemuslomakkeiden yhteydessä. Hyväksyttäviä liitemuotoja ovat pdf, doc, docx, txt, rtf, xls, xlsx, zip

Teosnäytteiden toimittaminen on suotavaa. Käytä verkkovideoita ja merkitse videolinkki hakulomakkeeseen. Muista myös ilmoittaa videon mahdollinen salasana.

Lisätiedot

Jenni-Elina von Bagh, taiteellinen johtaja, jenni-elina@zodiak.fi
Varpu Nieminen, tuottaja (Zodiak Laboratory ja CoProduction), varpu.nieminen@zodiak.fi