Zodiak – Uuden tanssin keskus ja Taideyliopisto etsivät mukaan ensi syksyksi taideprojektiin ala- ja/tai yläkoulun valmistavaa luokkaa Helsingistä, Espoosta tai Vantaalta.

Zodiak on mukana yhteistyökumppanina Taideyliopiston ELLA-hankkeessa (Embodied Language Learning through the Arts 2021-2024), jossa tarkastellaan kehollisuuden, taiteellisen toiminnan ja kielen yhteenkietoutumia.

Zodiak on mukana ELLA-hankkeen alaprojektissa II: Kehollinen ja taideperustainen lähestymistapa kielen oppimiseen kulttuurisesti moninaisissa ryhmissä. Työ on jatkumoa TALK – taidetta ja liikettä kieltenopetukseen ja Artsequal -hankkeiden yhteistyöstä.

Etsimme nyt mukaan ala- ja/tai yläkoulun valmistavaa luokkaa syyslukukauden mittaiseen työskentelyyn yhdessä kahden tanssitaiteilijan, Riina Hannukselan ja Angela Aldebsin kanssa. Taiteilijat luovat luokan kanssa yhteisen taideprojektin, joka voi sisältää liikettä, valokuvausta, videoiden tekemistä ja kirjoittamista.

Projekti syntyy yhdessä suunnitellen ja siksi sillä ei ole olemassa lopullista valmista päämäärää tai muotoa. Ennen varsinaisen työskentelyn aloittamista tanssitaiteilijat viettävät aikaa luokan kanssa ja suunnittelevat työskentelyjakson yhdessä opettajan kanssa.

Projektin tavoitteena on kehollisuuden ja taiteellisen työskentelyn kautta luoda kielen oppimiselle ja itsensä ilmaisemiselle otollinen, turvallinen ja innostava ilmapiiri. Koko ELLA-hankkeen tavoitteena on kehittää taiteellisia ja pedagogisia käytäntöjä, jotka huomioivat ihmisen kokonaisvaltaisesti ja kiinnittävät toiminnan ympäröivään sosiaaliseen ja materiaaliseen maailmaan.

Projektissa ei-kielelliset vuorovaikutustaidot nähdään merkityksellisinä keinoina osallistua yhteisön toimintaan. Tietyn kielen osaaminen tai osaamattomuus ei asetu yksilön toimijuutta määritteleväksi tekijäksi.

Haku on auki 14.5. saakka. Tarkempi hakuilmoitus kouluille on luettavissa täällä.