Zodiak hakee tuottajaa 1.9.2021 alkaen vuoden määräaikaiseen, täysipäiväiseen työsuhteeseen Zodiakin tuotantotiimissä. Viimeinen hakupäivä on 10.8.2021.

Zodiak – Uuden tanssin keskus on Helsingin ainoa nykytanssille omistautunut esitys- ja tuotantotaho. Zodiakin esitysohjelmisto on taiteellisesti kuratoitu ja perustuu pääosin avoimeen hakuun. Tuotamme vuosittain 10–15 kotimaista kantaesitystä. Lisäksi Zodiakilla on laajaa yleisötyötoimintaa. Työyhteisönä Zodiak on pieni ja aktiivinen asiantuntijayhteisö, jossa työskennellään tiimeissä. Zodiak – Uuden tanssin keskusta ylläpitää Zodiak Presents ry. Toimintaa tukevat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen edistämiskeskus ja Helsingin kaupunki.

Zodiak hakee tuottajaa 1.9.2021 alkaen vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Tehtävä on äitiys- ja vanhempainvapaan sijaisuus Zodiakin tuotantotiimissä. Viimeinen hakupäivä on 10.8.2021.

Tuottajan työtehtäviin kuuluu kotimaisten kantaesitystuotantojen, vierailuteosten ja yleisötyöprojektien tuotantotyö, osana Zodiakin tuotantotiimiä. Tuottajan sidosryhmiä ovat taiteilijat, kulttuurialan organisaatiot ja yleisö. Tuottaja osallistuu ohjelmiston tuotantosuunniteluun Zodiakin muun henkilöstön, taiteilijaryhmien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Hakijalta edellytetään kotimaisen tanssi- ja esitystaiteen tuntemusta sekä kokemusta tuotantotyöstä. Eduksi hakijalle katsotaan kokemus projektinhallinnasta ja ohjelmistosuunnittelusta.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyötaitoja ja kykyä tavoitteelliseen tiimityöhön, sekä sitoutumista Zodiakin tavoitteisiin ja toiminnan arvoihin. Tuottaja toimii dialogissa uran eri vaiheessa olevien taiteilijoiden kanssa ja hänellä on aito halu saattaa uutta taidetta yleisöjen koettavaksi.

Hakijalla on oltava taide- tai kulttuurialan tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto tai vastaava työelämässä hankittu kokemus. Tuottajan työkielet ovat suomi ja englanti. Työpiste sijaitsee Kaapelitehtaalla Helsingissä.

Vuoden määräaikainen työsuhde alkaa 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä on kokoaikainen. Tuottajan palkka on 2500–2900 euroa kokemuksen mukaan.

Hakuprosessi

Hakuprosessi on kaksivaiheinen.

Ensimmäinen vaihe toteutetaan anonyymisti. Täytä hakulomake viimeistään ti 10.8.. Lomakkeet käsitellään anonyymisti. Lähetä lisäksi CV:si osoitteeseen rekry@zodiak.fi vimeistään 10.8.. Voit lisäksi lähettää 1-3 suosittelijan tiedot. CV:t vastaanottava henkilö ei osallistu rekrytointiprosessiin ja valintojen tekemiseen.

Hakulomake:
https://forms.gle/FEP1PRmrJA5cceww5

Toisessa vaiheessa anonyymien lomakkeiden pohjalta valitaan henkilöt, joiden CV:t otetaan tarkasteluun. Näiden kahden materiaalin pohjalta valitaan haastatteluihin kutsuttavat henkilöt. Haastattelut pidetään 19.8. ja 20.8.

Lisätiedot ja tiedustelut:

Tiedustelut sähköpostitse osoitteeseen rekry@zodiak.fi. Sähköposteihin vastaava henkilö ei osallistu rekrytointiprosessiin ja valintojen tekemiseen.