Zodiakin toimintaa ohjaavat sen strategiassa vuosille 2018–2022 määritellyt kolme arvoa.

Taiteellisen ilmaisun vapaus 

Zodiakin toiminta perustuu taide- ja taiteilijalähtöisyyteen ja taiteellisen ilmaisun vapauteen. Zodiak tukee rohkeaa ja kunnianhimoista taiteen tekemistä tarjoamalla tuotanto-olosuhteet, joissa luottamus ja vuorovaikutus taiteilijoiden kanssa ovat keskiössä.

Tasa-arvo 

Ohjelmiston ja sisällön suunnittelussa Zodiak kunnioittaa taiteellista ja kulttuurista moniarvoisuutta. Se tukee taiteilijoiden työskentelyä heidän eri uravaiheissaan. Ketään ei suosita eikä syrjitä iän, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen, sukupuolisen identiteetin, etnisen tai yhteiskunnallisen taustan tai kehollisten ominaisuuksien takia.

Vuorovaikutus 

Zodiak osallistuu laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun perustaen toimintansa monensuuntaiselle vuorovaikutukselle ja yhteistyölle yleisön, tekijöiden ja muiden alan toimijoiden kesken. Erityisesti yleisötyö tarjoaa monenlaisia kohtaamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia eri kohderyhmille.