Zodiakin toimintaa ohjaavat sen strategiassa vuosille 2023–2027 määritellyt kolme arvoa.

Taiteellisen ilmaisun vapaus

Zodiakin toiminta perustuu taide- ja taiteilijalähtöisyyteen ja taiteellisen ilmaisun vapauteen. Zodiak tukee rohkeaa ja kunnianhimoista taiteen tekemistä rakentamalla tuotantoympäristöä, jossa teokset löytävät omalakisen ilmiasunsa.

Yleisön arvostaminen

Zodiakin ohjelmisto- ja taiteilijavalinnat tukevat kuvaa yhteiskunnastamme moniarvoisena ja inklusiivisena, eteenpäin katsovana yhteisönä, jossa tunnistetaan taiteen arvo ja tuetaan kansalaisten uteliaisuutta kohdata taiteellisen toiminnan erityisyys.

Erilaisten yleisöryhmien yleisökokemuksen kirkastamista ja syventämistä mahdollistetaan muun muassa pohtimalla ohjelmistoon valittujen teosideoiden maailmasuhdetta, mentoroimalla teosprosesseja sekä tekemällä teoksiin liittyvää innovatiivista yleisötyötä.

Zodiak viestii taiteesta ja markkinoi sitä rehellisesti ja ymmärrettävästi pyrkien toimillaan kasvattamaan kiinnostusta tanssitaiteeseen.

Kestävän toimintakulttuurin vaaliminen

Zodiak vaalii kestävää tuotantokulttuuria ja käyttää resurssejaan viisaasti ja vastuullisesti. Zodiak kehittää läpinäkyvää tanssitaiteen tuotanto- ja kiertuekulttuuria yhteistyössä taiteilijakunnan kanssa, sekä toimintansa kansallista vaikuttavuutta ja kansainvälistä ulottuvuutta yhteistyössä alan keskeisten toimijoiden kanssa.