Selvitys tanssin ja sirkuksen kiertuehankkeista löytää ratkaisuja rakenteellisiin ongelmiin: tarvitaan yhteistyötä, kulttuuripoliittista tahtotilaa ja kohdennettua tukea.

Zodiakin, Cirkon ja Tanssin talon yhteisessä Loisto-hankkeessa on käyty läpi kymmeniä tanssin ja sirkuksen alan kiertuetoiminnan kehittämishankkeita, selvityksiä ja toimenpide-ehdotuksia viimeisten 15 vuoden ajalta sekä keskusteltu alojen toimijoiden ja vaikuttajien kanssa. Mittavan analyysin tuloksena on tunnistettu keskeisiä ongelmakohtia teosten kotimaisessa ja kansainvälisessä liikkuvuudessa ja löydetty ratkaisuja rakenteellisiin ongelmiin. Avainasemassa ovat etenkin rahoittajat sekä laitokset ja instituutiot.

Selvitys tanssin ja sirkuksen kiertuetoiminnan kehittämishankkeista -työ pohjustaa sirkuksen ja tanssin alojen tuotanto- ja kiertueympäristön kehittämistyötä Suomessa sekä kutsuu alan toimijoita ja rahoittajia astumaan osaksi ratkaisua: tarvitaan kulttuuripoliittista tahtotilaa ja tukea rahoitusrakenteiden suunnalta sekä laitosten ja instituutioiden sitoutumista kentän ekosysteemin vahvistamiseen.

Kiertue- ja vierailutoiminta on olennainen osa sirkuksen ja tanssin kestäviä toimintamalleja ja taiteilijoiden urakehitystä, mutta Suomessa sitä tehdään edelleen liian vähän. Teosten elinkaaret jäävät liian lyhyiksi sekä toiminnan tuottavuuden että taiteilijoiden toimeentulon näkökulmasta. Myöskään alueellisen saatavuuden periaate ei tanssin ja sirkuksen kohdalla toteudu. Kotimaan kiertäminen on pääosin tappiollista ja kannattamatonta toimintaa, jota tapahtuu sosiaalisesti ja taloudellisesti kestämättömällä tavalla. Kotimaiset rahoittajat eivät kannusta kehittämään taiteen elinvoimaisuutta kansainvälisyyden kautta.

Rahoitusta, yhteiskehittämistä ja tiedonvaihtoa

Selvitystyön tuloksena on tunnistettu keskeisiä ongelmaryppäitä tanssin ja sirkuksen liikkuvuuden ja alueellisen saatavuuden edistämiseksi, mm.:

  • kiertuejärjestelmän ja -resurssin puuttuminen
  • liikkuvuuden rahoituksen ja taloudellisten kannustimien olemattomuus
  • julkisen rahoituksen ja kestävän liiketoimintamallin puuttuminen agentuuritoiminnalta
  • monensuuntaisen tiedonvaihdon vähäisyys
  • yhteneväisempien hinnoittelukäytäntöjen puuttuminen
  • yhteistuotantomallien juurtumattomuus
  • VOS- ja vapaan kentän väliset eroavaisuudet toimintakulttuurissa, aikajänteissä ja rahoituksessa.

Ratkaisuja vaaditaan sekä alan toimijoilta että rahoittajilta; VOS- sekä vapaan kentän tuotanto- ja esitystahot voivat pyrkiä kehittämään toimintaansa kannattavampaan ja kestävämpään suuntaan, ja julkinen rahoitus voi tukea näitä kehittämistoimia eri tavoin. Olennaista on kehittää taloudellisia kannustimia sekä yhteistuotantokäytäntöjä. Kestävä kiertue- ja vierailutoiminta tarvitsee taloudellisen rakenteen, joka ei nojaa lyhytjänteiselle hanke- tai erillisrahoitukselle. Liikkuvuuden kustannuksia tukeva tai tasaava rahoitus vahvistaisi sekä kotimaista että kansainvälistä kiertuetoimintaa. Yhteistuotantomallien kehittäminen vaatii paitsi tahtotilaa myös säännöllistä tiedonvaihtoa.

Loisto-hankkeen seuraavassa vaiheessa keskitytään esiin nostettujen ratkaisumahdollisuuksien tutkimiseen ja edistämiseen. Hankkeen kumppanit Zodiak - Uuden tanssin keskus, Cirko - Uuden sirkuksen keskus sekä Tanssin talo ovat tunnistaneet omassa toiminnassaan erilaisia mahdollisuuksia kehittää esimerkiksi esitys- ja tuotantoympäristöään.

Selvitystyö on ladattavissa hankkeen sivuilta

Loisto on tanssin ja sirkuksen tuotanto- ja kiertueympäristön sekä kansainvälistymisen kehittämishanke. Hankkeen kumppanit ovat Zodiak – Uuden tanssin keskus, Cirko – Uuden sirkuksen keskus ja Tanssin talo, ja sille on myönnetty Jane ja Aatos Erkon säätiön toimesta proof-of-concept rahoitus vuosille 2022–2024.

Lisätietoa:
Kehittämispäällikkö Katarina Lindholm
katarina.lindholm@zodiak.fi
+358 (0)44 980 1362