Zodiakin tuotantohaku vuoden 2020 ohjelmistoon on nyt avattu. Tuotantohaku päättyy 4.10.2018. Tuotantoehdotuksia voi tehdä alustavasti myös vuoden 2021 ohjelmistoon.

Virikkeitä tuotantohaulle 2020

Zodiak haluaa rohkaista vuoden 2020 tuotantohakijoita pohtimaan oman ehdotuksensa maailma- ja yleisösuhteita sekä mahdollisesti luomaan niille uusia uria. Ehdotusten tulokulmat voivat vaihdella hyvinkin henkilökohtaisesta yhteiskunnallisiin ja universaaleihin. Voiko teosehdotuksesi – olivatpa sen lähtökohdat, aihepiiri tai muoto millaiset tahansa – avata yleisölle uusia ja ennen kokemattomia mahdollisuuksia nähdä tämä aika nykytanssin prisman läpi?

Vuosi 2020 poikkeaa aiemmista vuosista tilojen käytön suhteen. Tanssin talon rakentamisesta johtuen Pannuhalli ei ole lainkaan esityskäytössä. Käytämme Itäkeskuksen Stoan teatterisalia korvaavana tilana isomman kokoluokan teoksille.

Zodiak tulee jatkossa tuottamaan vuosittain 4–6 teosta myös Tanssin talon näyttämöille (pieni ja/tai suuri näyttämö). Tämän haun yhteydessä otamme vastaan alustavia ehdotuksia ja teoskonsepteja Tanssin talon avajaiskausille (2021–2022). Aloitamme näiden kausien suunnittelun Zodiakin osalta hyvissä ajoin, sillä avajaiskausien ohjelmistotyö vaatii erityistä suunnittelua sekä uudenlaista tuotannollista ja sisällöllistä kehitystyötä.

Tarkempi hakuilmoitus ja linkki hakulomakkeeseen löytyy verkkosivuiltamme kohdasta Tuotantohaku.