Olet täällä

Tuotantohaku

Zodiakin tuotantohaku vuosille 2021–2022

Zodiak on ollut ikkuna uudelle nykytanssiajattelulle jo vuodesta 1986. Tänä päivänä Helsingin taide-elämä on runsaampaa kuin koskaan aikaisemmin. Zodiak haluaa jatkossakin olla taho, joka saattaa yleisön yhteen uuden, yllättävän ja uraauurtavan nykytanssin ja -esityksen kanssa.

Zodiakin esitysohjelmisto on taiteellisesti kuratoitu. Kuratointi ja valinnat pohjautuvat pääasiassa tähän avoimeen hakuun, mutta osa ohjelmistosta rakentuu esimerkiksi yhteistyöhankkeiden kautta. Hakemukset käy läpi Zodiakin taiteellisen johtajan Harri Kuorelahden johtama kolmehenkinen ohjelmistotyöryhmä. Työryhmän muut jäsenet ovat vuosittain valittavia koreografeja/tanssitaiteilijoita.

Zodiakin tuotantomalli on pysynyt lähes muuttumattomana 20 vuotta. Tänä aikana nykytanssin kenttä on laajentunut ja tarve mahdollistaa eri muotoisia teoksia on kasvanut. Zodiak on aina tukenut eri uravaiheissa olevia tekijöitä, ja haluamme tehdä näin jatkossakin, mutta aiempaa monipuolisemmin. Tästä johtuen olemme päivittäneet tuotantomalliamme ja -hakua.

Tuotantomallin selkein päivitys on uuden, isompien näyttämöiden esitysten mahdollistamiseksi luotu Zodiak CoCommission. Ohjelmiston rungon tulevat kuitenkin edelleen muodostamaan pääasiassa Zodiak Stagella toteutuvat osatuotannot eli Zodiak CoProductions. Z-free-konsepti päivittyy entistä selkeämmin residenssiksi Zodiak Laboratory -nimen alla.

Uusilla kategorioilla on toisistaan poikkeavat tuotantosyklit:

 • Zodiak Laboratory -residenssit tulevat tulee toteutumaan ½–1 vuoden kuluttua tuotantopäätöksestä
 • Zodiak CoProduction -kantaesitykset toteutuvat 1–1 ½ vuoden kuluttua päätöksestä
 • Zodiak CoCommission -kantaesitykset toteutuvat 2–5 vuoden kuluttua päätöksestä.

Zodiakin tuotantohaussa on jatkossa joka vuosi kaksi hakudeadlinea:

 • Zodiak Laboratory ja
 • Zodiak CoProduction > deadline to 10.10.2019
 • Zodiak CoCommision > deadline to 7.11.2019

Ilmoitamme nyt avatun haun tuotantopäätöksistä tammikuun 2020 loppuun mennessä.

Zodiak Laboratory ja Zodiak CoProduction -kategoriat ovat auki kaikissa ammattilaisuran vaiheissa oleville taiteilijoille. Zodiak CoCommission -hakemuksissa edellytämme vähintään kolmea ammattilaistuotantona toteutettua näyttämöteosta.

Kannustamme miettimään mikä kolmesta tuotantokategoriasta on omalle teosideallesi tai konseptillesi paras toteutumisympäristö. Onko mielessäsi teosidea, jonka elinvoimaa haluaisit päästä kokeilemaan lyhyeen residenssiin? Vai onko sinulla jo melko selkeä suunnitelma teosideaksi, työryhmäksi ja ehkä jopa tuotantomalliksi? Vai onko sittenkin mielessäsi kunnianhimoinen suuri ajatus teokseksi, jonka toteuttaminen kuitenkin vaatii vielä työstämistä sekä yhteistyökumppaneiden ja rahoituksen etsimistä, pidempää kehityskaarta ja useampaa kehitysvaihetta?

Kullekin tuotantokategorialle on oma hakukaavake. Hakukaavakkeisiin kannattaa tutustua ennakkoon. Alla tarkemmat kuvaukset kustakin tuotantokategoriasta ja linkit hakulomakkeisiin.

Ilmoita teos- tai ideaehdotuksesi vain yhteen kategoriaan eli itsellesi ensisijaiseen kategoriaan. Jos sinulla on useampi idea, jätä niistä kustakin oma hakemus. Jokaisessa hakulomakkeessa voi ilmoittaa haluaako ehdotuksen tulevan huomioiduksi myös jossain muussa kategoriassa. Ohjelmistotyöryhmä varaa itselleen oikeuden myös ehdottaa tuotantokategorian vaihtoa, kun ohjelmistokokonaisuus alkaa hahmottua.

Ohjelmistoa valittaessa kiinnitetään huomiota teosideoiden ja koreografisen ajattelun omaperäisyyteen ja selkeyteen, sekä teosten avaamaan yleisösuhteeseen. Samoin painotetaan rohkeita, liikkeellisiä ja kehollisia lähestymistapoja nykyesitykseen.

Haemme ensisijaisesti näyttämöllä toteutuvia kantaesityksiä. Voit kuitenkin edelleen ehdottaa myös vierailuesityksiä tai uusintoja. Näiden haku tapahtuu Zodiak CoProduction -kategoriassa. Voit myös ehdottaa muualla kuin perinteisessä näyttämötilassa tapahtuvia esityksiä, mutta lähtökohtaisesti kaikkiin esityksiimme on pääsymaksu ja tuotannoille asetetaan katsojatavoitteet. Kaikkiin kategorioihin voi ehdottaa myös ei-ammattilaisten kanssa toteutettavia teoksia.

Otamme myös edelleen vastaan ehdotuksia kursseiksi, työpajoiksi, luennoiksi ja muiksi tapahtumiksi. Näitä ehdotuksia voit lähettää meille milloin tahansa. Yhteyshenkilöt: taiteellinen johtaja Harri Kuorelahti ja tuottaja Elina Ruoho-Kurola (työpajat ja kurssit).

Lopullisiin valintoihin vaikuttaa teosehdotusten muodostama taiteellinen kokonaisuus sekä niiden toteutusmahdollisuuksien realistisuus suhteessa Zodiakin tuotantoresursseihin ja aikatauluihin kunakin tuotantovuona.

Zodiak Laboratory

Zodiak Laboratory -residenssi korvaa aiemman Z-free-konseptin. Haluamme tällä tukimuodolla tarjota paikan taiteelliselle kokeilulle, ilman painetta tulevasta teoksesta.

Tässä haussa haemme ehdotuksia Zodiak Laboratory -residenssiin keväälle 2021. Voimme toteuttaa kaksi residenssiä. Syksyn 2020 haussa tulemme hakemaan ehdotuksia syksylle 2021 ja keväälle 2022.

Zodiak Laboratory -tuki sisältää:

 • kahden viikon yhtäjaksoisen studioresidenssin, sisältäen 2 yleisölle avointa demotilaisuutta
 • 500 euron tuotantotuen

Nyt haettavat Zodiak Laboratory -residenssit toteutuvat tammikuussa ja toukokuussa 2021. Pyydämme hakemuksessa kertomaan kumman kuukauden aikana haluat työskennellä.

Zodiak Laboratory -hakemusten viimeinen jättöpäivä on to 10.10.2019. Jätä hakemus tähän kategoriaan täyttämällä tämän linkin takaa löytyvä lomake:
https://zodiak.gruppo.fi/online-applications/index.php/583781/lang-fi

Zodiak CoProduction

Zodiak CoProduction -tuotantokategoria vastaa pääosiltaan Zodiakin vanhaa osatuotantomallia.

Tässä haussa haemme ehdotuksia kantaesitystuotannoiksi Zodiak CoProduction-kategoriaan vuodelle 2021. Vuonna 2021 voimme toteuttaa noin seitsemän CoProduction-tuotantoa. Zodiak toimii valittavien teosten osatuottajana, tuotannoilta edellytetään myös omarahoitusosuutta.

CoProduction-tuki sisältää kantaesityksille:

 • maksimissaan 5 kuukausipalkkaa, sisältäen maksimissaan 2 taiteellista suunnittelijaa
 • studioaikaa noin 4-6 viikkoa vuonna 2021
 • noin 1,5 viikkoa näyttämöharjoitusaikaa ennen ensi-iltaa

Tavoitteena on 8–12 esitystä Zodiak Stagella tai muussa tilassa.

Vierailu ja uusintaesitysten kohdalla tuotantotuki ja esitysmäärät neuvotellaan erikseen.

CoProduction-hakemusten viimeinen jättöpäivä on to 10.10.2019. Jätä hakemus tähän kategoriaan täyttämällä tämän linkin takaa löytyvä lomake:
https://zodiak.gruppo.fi/online-applications/index.php/721483/lang-fi

Zodiak CoCommission

Zodiak CoCommission on Zodiakin uusi, isompien teosideoiden, näyttämöiden ja yleisöjen mahdollistamiseksi luotu tuotantokategoria. Haluamme tämän tukimuodon myötä viedä suurempien näyttömöiden estetiikan 2020-luvulle, tinkimättä nykytaiteen ytimestä.

Tässä haussa haemme ehdotuksia vapaan kentän koreografeilta ja vapailta ryhmiltä Zodiak CoCommission -tuotantokategoriaan vuosille 2022–2025. Zodiak tulee tulevina vuosina toteuttamaan 2–3 CoCommission-tuotantoa vuodessa.

CoCommission-tuotantojen valintaprosessi on kaksivaiheinen. Haemme nyt ennen kaikkea ideoita. Teoksen tuotantosuunnitelman ei tarvitse olla hakemusvaiheessa vielä täysin valmis.

Valitsemme hakemusten perusteella jatkoon 4–6 ideaa. Kutsumme kevään aikana valittujen ideoiden työryhmät jatkojalostamaan teosideoita meidän kanssamme: teosten tuotantomalleja, yleisösuhdetta, mahdollisia yhteistyökumppaneita ja muita niiden toteuttamiseen vaikuttavia reunaehtoja. Teemme lopulliset ohjelmistovalinnat jatkotyöstön pohjalta toukokuussa 2020.

CoCommission-tuki sisältää kantaesitystä edeltävänä vuonna:

 • viikon palkallisen näyttämöresidenssin työryhmälle Zodiak Stagella
 • mentorointiohjelman

CoCommission-tuki sisältää kantaesitysvuonna:

 • 10 kuukausipalkkaa
 • studioharjoitusaikaa noin 4 viikkoa
 • 1 viikon näyttämöresidenssi Zodiak Stagella

Tavoitteena on 4–8 esitystä esimerkiksi Tanssin talossa (pieni tai suuri näyttämö).

CoCommission kategorian hakemusten viimeinen jättöpäivä on to 7.11.2019. Jätä hakemus tähän kategoriaan täyttämällä tämän linkin takaa löytyvä lomake:
https://zodiak.gruppo.fi/online-applications/index.php/193895/lang-fi

Yleiset hakuohjeet

Hakemusten liitteet:

 • työsuunnitelma, sisältäen työryhmätiedot, max 3 sivua
 • työryhmän jäsenten ansioluettelot
 • kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (ei Zodiak Laboratory)

Toivomme työryhmän nimeämistä työsuunnitelmassa, sillä erityisesti tieto esiintyjistä on meille olennainen osa taiteellista ideaa. Mikäli sinulla on tiedossa isoja tuotantoaikatauluun vaikuttavia seikkoja, täsmennä myös ne työsuunnitelmassa.

Liitteet lähetetään tuotantohakemuslomakkeiden yhteydessä. Hyväksyttäviä liitemuotoja ovat pdf, doc, docx, txt, rtf, xls, xlsx, zip

Teosnäytteiden toimittaminen on suotavaa. Käytä verkkovideoita ja merkitse videolinkki hakulomakkeeseen. Muista myös ilmoittaa videon mahdollinen salasana.

Vuoden 2021 kokonaisohjelmiston laatiminen edellyttää joustoa produktioiden tarkemmassa aikatauluttamisessa ohjelmistovalinnan jälkeen.

LISÄTIEDOT:
Harri Kuorelahti, taiteellinen johtaja, harri.kuorelahti@zodiak.fi
Varpu Nieminen, tuottaja, varpu.nieminen@zodiak.fi, puh. 040 530 9799