Olet täällä

Tuotantohaku

Zodiakin ohjelmisto rakennetaan kerran vuodessa pidettävän avoimen tuotantohaun pohjalta.

Zodiakin tuotantohaku 2020

Zodiakin vuoden 2020 tuotantohaku alkaa 5.9.2018 ja päättyy 4.10.2018.

Tuotantoehdotuksia voi tehdä alustavasti myös vuoden 2021 ohjelmistoon.

Virikkeitä tuotantohaulle 2020

Zodiak haluaa rohkaista vuoden 2020 tuotantohakijoita pohtimaan oman ehdotuksensa maailma- ja yleisösuhteita sekä mahdollisesti luomaan niille uusia uria. Ehdotusten tulokulmat voivat vaihdella hyvinkin henkilökohtaisesta yhteiskunnallisiin ja universaaleihin. Voiko teosehdotuksesi – olivatpa sen lähtökohdat, aihepiiri tai muoto millaiset tahansa – avata yleisölle uusia ja ennen kokemattomia mahdollisuuksia nähdä tämä aika nykytanssin prisman läpi?

Vuosi 2020 poikkeaa aiemmista vuosista tilojen käytön suhteen. Tanssin talon rakentamisesta johtuen Pannuhalli ei ole lainkaan esityskäytössä. Käytämme Itäkeskuksen Stoan teatterisalia korvaavana tilana isomman kokoluokan teoksille.

Zodiak tulee jatkossa tuottamaan vuosittain 4–6 teosta myös Tanssin talon näyttämöille (pieni ja/tai suuri näyttämö). Tämän haun yhteydessä otamme vastaan alustavia ehdotuksia ja teoskonsepteja Tanssin talon avajaiskausille (2021–2022). Aloitamme näiden kausien suunnittelun Zodiakin osalta hyvissä ajoin, sillä avajaiskausien ohjelmistotyö vaatii erityistä suunnittelua sekä uudenlaista tuotannollista ja sisällöllistä kehitystyötä.


Tuotantokategoriat 2020

1) Zodiakin ohjelmistoon haetaan kantaesitysteoksia ja esityskonsepteja. Zodiak toimii valittavan kantaesitysohjelmiston osalta teosten osatuottajana, tuotannoilta edellytetään myös omarahoitusosuutta.

Ohjelmistoa valittaessa kiinnitetään huomiota teosideoiden ja koreografisen ajattelun omaperäisyyteen ja selkeyteen, sekä teosten avaamaan yleisösuhteeseen. Samoin painotetaan rohkeita, liikkeellisiä ja kehollisia lähestymistapoja nykyesitykseen. Lopullisiin valintoihin vaikuttaa teosehdotusten muodostama taiteellinen kokonaisuus sekä niiden toteutusmahdollisuuksien realistisuus suhteessa Zodiakin tuotantoresursseihin vuonna 2020.

2) Myös uusinta- ja vierailuesitykset huomioidaan.

3) Vuoden 2020 ohjelmistoon voi ehdottaa sisältöjä myös Z-free-konseptiin. Z-free on paikka taiteellisille kokeiluille ja pohdinnoille, joita avataan myös yleisölle open doors -sessioissa studio-olosuhteissa. Z-free-konseptiin voi myös ehdottaa eri muotoisia keskustelun avauksia ja pienimuotoisia seminaariverstaita.

4) Teosten lisäksi ehdotukset yleisötyöhön, kursseiksi ja opettajiksi ovat tervetulleita.

 

Hakuohjeet

Tuotantohakulomake vuodelle 2020 löytyy 5.9.–4.10.2018 täältä:
https://zodiak.gruppo.fi/online-applications/index.php/274268/lang-fi

Hakemuksen liitteet:

  • työsuunnitelma, max 3 sivua
  • kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
  • työryhmän jäsenten ansioluettelot

Mikäli sinulla on tiedossa isoja tuotantoaikatauluun vaikuttavia seikkoja, täsmennä ne työsuunnitelmassa.

Liitteet lähetetään tuotantohakemuslomakkeen yhteydessä. Hyväksyttäviä liitemuotoja ovat pdf, doc, docx, txt, rtf, xls, xlsx, zip.

Jos hakijan teoksia ei ole aiemmin esitetty Zodiakin ohjelmistossa, on teosnäytteiden toimittaminen suotavaa. Käytä ensisijaisesti verkkovideoita ja merkitse videolinkki hakulomakkeeseen. Muista myös ilmoittaa videon mahdollinen salasana.

Mikäli näytettä ei ole mahdollista katsoa verkossa, voi sen lähettää myös dvd:llä osoitteeseen Zodiak – Uuden tanssin keskus / Haku 2020, Tallberginkatu 1 B/154, 00180 Helsinki.

Teosnäytteisiin tulee kirjata hakijan ja teoksen nimet, niiden ensi-iltapäivämäärä ja -paikka sekä kuvausajankohta ja -paikka. Teosnäytteitä ei palauteta.

Zodiakin ohjelmistovalinnoista 2020 vastaa Zodiakin taiteellinen johtaja Harri Kuorelahti yhdessä taiteellisen työryhmän kanssa. Tämän haun päätöksistä ilmoitetaan hakijoille tammikuun 2019 loppuun mennessä sähköpostitse. Vuoden 2020 kokonaisohjelmiston laatiminen edellyttää joustoa produktioiden tarkemmassa aikatauluttamisessa ohjelmistovalinnan jälkeen. Tanssin talon avajaiskausien ohjelmiston varmistumiseen vaikuttaa talon rakennusaikataulu, joten ohjelmistoon voi ehdottaa teoskonsepteja vielä seuraavassakin haussa 2019.

LISÄTIEDOT:
Harri Kuorelahti, taiteellinen johtaja, harri.kuorelahti@zodiak.fi