Zodiakin tuotantohaku vuodelle 2023 on nyt auki. Tässä haussa on kaksi hakukategoriaa: Zodiak Laboratory ja Zodiak CoProduction.

Zodiakin esitysohjelmisto on taiteellisesti kuratoitu. Kuratointi ja valinnat pohjautuvat pääasiassa tähän avoimeen hakuun, mutta osa ohjelmistosta rakentuu esimerkiksi yhteistyöhankkeiden kautta. Hakemukset käy läpi Zodiakin taiteellisen johtajan Harri Kuorelahden johtama kolmehenkinen ohjelmistotyöryhmä. Työryhmän muut jäsenet ovat vuosittain mukaan kutsuttavia koreografeja/tanssitaiteilijoita.

Kategoriat ja aikataulu, syksy 2021

Tässä haussa on kaksi tuotantokategoriaa:

  • Zodiak Laboratory (syksy 2022 ja kevät 2023)
  • Zodiak CoProduction (2023)

Molempien viimeinen hakupäivä on ke 3.11.2021.

Ilmoitamme nyt avatun haun tuotantopäätöksistä tammikuun 2022 loppuun mennessä. Vuoden 2023 kokonaisohjelmiston laatiminen edellyttää joustoa produktioiden tarkemmassa aikatauluttamisessa ohjelmistovalinnan jälkeen.

Korona-pandemian johdosta vuodelle 2023 on siirtynyt tuotantoja edellisestä tuotantohausta. Näin ollen syksyn 2021 tuotantohausta voidaan valita tavallista pienempi määrä teoksia osatuotantoon.

Zodiak CoCommission -tuotantokategorian hakuprosessia on muutettu syksyllä 2021. Teosideoita ei enää haeta avoimen haun yhteydessä, vaan siirrymme CoCommissionin osalta dialogiseen kuratointimalliin. Katso lisätiedot kohdasta Tuotantohaku > Zodiak CoCommission.

Virikkeitä hakijoille

Haemme ehdotuksia, joissa on sisäänkirjoitettuna keskeinen suhde tanssiin ja keholliseen esitykseen sekä ajatus yleisösuhteen muodostumisesta. Ohjelmistoa valittaessa kiinnitetään huomiota teosideoiden ja koreografisen ajattelun omaperäisyyteen ja selkeyteen, sekä teosten avaamaan yleisösuhteeseen. 

Kannustamme ajattelemaan ja kuvittelemaan esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Mitä "uusi tanssi" voi pitää sisällään 2020-luvulla?
  • Millaiset aihealueet ja visiot tarvitsevat esilletulon tulevina vuosina/nyt?
  • Mihin suuntiin ja keiden toteuttamana nykytanssi ja -esitys voi kehittyä tai tehdä uusia avauksia?
  • Millaisia uusiakin yleisösuhteita teosehdotus voi luoda ja synnyttää?

Lopullisiin valintoihin vaikuttaa teosehdotusten muodostama taiteellinen kokonaisuus sekä niiden toteutusmahdollisuuksien realistisuus suhteessa Zodiakin tuotantoresursseihin ja aikatauluihin kunakin tuotantovuonna.

Tarkemmat ohjeet hakemiseen sekä linkit hakulomakkeisiin löytyvät kategoriakohtaisilta alasivuilta.

Katso tarkemmat tiedot kohdasta Ammattilaisille > Tuotantohaku.