SIVUASKEL 2019 -FESTIVAALI

– Kehon politiikan uudelleenajattelua

Keho on koko historiamme kartta ja paikkamme asua elämää. Sivuaskel-festivaali 2019 haastaa sekä esitysten että keskustelujen, työpajojen, luentojen ja tapahtumien kautta käsityksiämme sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja identiteetistä.

Vuoden 2019 festivaalille on valittu mukaan useita teoksia, jotka avautuvat henkilökohtaisista lähtökohdista yleiseen ja universaaliin. Teoksissa korostuu yksilön rohkeus ja oikeus purkaa ja rakentaa, ja toisaalta tarjota vaihtoehtoja erilaisille kulttuurisiin sopimuksiin perustuville ajattelumalleille ja vallankäytön tavoille. Näissä teoksissa yksilö on esillä samaan aikaan hauraana ja paljaana, mutta myös vahvana taistelijana ja selviytyjänä. Inhimillisenä ja osallisena.

Vuoden 2019 festivaalin taiteilijavieraat ovat Mette Ingvartsen, Simone Aughterlony & Hahn Rowe, JULI/JON (Juli Apponen ja Jon R. Skulberg), Samira Elagoz ja Sorour Darabi.

Katso festivaalin koko ohjelmisto kohdasta Sivuaskel.

Video URL