Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt Zodiak – Uuden tanssin keskukselle 410 000 euroa hankkeeseen Zodiak 2025 – Yleisötyön kehittäminen nykytanssin kansainvälisessä ekosysteemissä. Hanke toteutuu vuosina 2021–2025.

Zodiak 2025 on kehitysohjelma, jonka avulla Zodiak pyrkii ratkaisemaan nykytanssin kenttää vaivaavia rakenteellisia ongelmia ja kehittämään uutta kansainvälistä tuotantokulttuuria. Jane ja Aatos Erkon säätiön myöntämä avustus vuosille 2021–2025 mahdollistaa kehitysohjelman yleisötyöosuuden toteuttamisen.

Hankkeen yleisötyöosuuden kohderyhmänä ovat ylä-, ammattikoulu- ja lukioikäiset nuoret. Hanke saattaa yleisötyön avulla nykytanssia tutummaksi nuorelle koululaisyleisölle ja madaltaa kynnystä teosten katsomiselle. Hankkeessa muun muassa kokeillaan erilaisia tapoja toteuttaa nuorille suunnattuja esityksiä ja saavuttaa uusia yleisöjä.

- Vaikka tanssi on yksi yleisimmistä nuorten harrastusmuodoista, nykytanssi on taidemuotona edelleen huonosti tunnettu. Haluamme tämän hankkeen myötä tuoda nykytanssin lähelle nuoria yleisöjä. Tavoitteenamme on luoda kestävä rakenne, joka mahdollistaa esitysten kierrättämisen myös tämän hankkeen loputtua, toteaa Zodiakin yleisötyövastaava Katja Kirsi.

Tavoitteena on luoda puitteet säännölliselle nykytanssitarjonnalle viemällä esityksiä kouluihin ja Uudenmaan alueen eri kulttuuritaloihin. Lisäksi nuoria kutsutaan tutustumaan Zodiakin Tanssin talon ohjelmistoon vuosina 2022–2025.

Zodiakin yleisötyössä on tehty pitkäjänteisesti työtä nuorten parissa eri hankkeiden muodossa. Nuoria on osallistettu muun muassa Helsingin mallin tuella toimineessa Minun nimeni on -hankkeessa, työssä autismin kirjon ja kehitysvammaisten nuorten kanssa sekä erilaisissa teosprosesseissa.

Esimerkkejä teosprosesseista ovat muun muassa Janina Rajakankaan teos Teini (2017), Anni Puuperän ja Elsa Heikkilän ohjaama Z-nuoret-ryhmän Ehdotuksia utopiasta keväällä 2018 sekä Liisa Pentin ohjaama Neljä x duetto +1 helmikuussa 2021.

Zodiakissa on myös kehitetty TALK-menetelmä, jossa kieliä opetetaan liikkeen ja tanssin avulla. Menetelmää kehitettiin ja käytettiin pääkaupunkialueen alakouluissa, vuosina 2014–2018 käynnissä olleen hankkeen myötä.

Zodiak 2025 -hankkeen yleisötyöosuuden tarkemmasta sisällöstä tiedotetaan lähiviikkoina. Hankkeen toteutuksen on tarkoitus alkaa 1.8.2021.

 

Jane ja Aatos Erkon säätiön myönnetyt avustukset vuonna 2021.

 

Jane ja Aatos Erkon säätiön logo