Zodiak tukee tanssin ammattilaisten taiteellista kehitystä järjestämällä koulutusta, mentorointia ja residenssejä. Zodiak tarjoaa tukea luovaan työhön, tanssiproduktioiden ja -hankkeiden toteuttamiseen sekä verkostoitumiseen. Zodiak on osatuotantomallinsa myötä suomalaisen tanssin vapaan kentän merkittävin työllistäjä.

Zodiakin osatuotantomalli on suomalaisen esittävän taiteen kentällä uniikki. Zodiak jakaa tuotantotukea taiteen kentällä omalakisesti syntyneille työryhmille, eikä itse palkkaa koreografeja, tanssijoita tai suunnittelijoita toteuttamaan teatterin sisällä päätettyjä ideoita, näytelmiä, musikaaleja. Zodiakin osatuotantotuki maksetaan työryhmille palkkoina.

Zodiak tukee nykytanssi- ja esitystaiteen kehittymistä progressiivisella ohjelmistosuunnittelulla ja moninaisella yhteistyöllä. Zodiak tarjoaa ohjelmistoon valituille työryhmille ja taiteilijoille tukea sekä teosten suunnittelu- ja harjoitusvaiheessa että tuotantojen jälkielämän suunnittelussa. Zodiakin taiteellinen johtaja toimii teosten harjoitusvaiheessa työryhmien keskustelukumppanina ja osallistuu myös harjoituksiin dialogisena partnerina.

Zodiak työllistää taiteilijoita myös yleisötyön hankkeissa sekä kurssien ja työpajojen ohjaajina. Zodiakin yleisötyö on Zodiakin arvojen mukaisesti taide- ja taiteilijalähtöistä, ja nykytanssin sisältöjä kehittävää.

Zodiak tarjoaa alan ammattilaisille korkeatasoista, ammatillisesti täydentävää ja syventävää kurssitoimintaa nykytanssin ja esitystaiteen eri tekniikoista ja työmetodeista. Vuosittain järjestettävät Työpajafestivaali sekä ammattilaisten oma valtakunnallinen tapaamisfoorum Kiertoliike ovat myös esimerkkejä Zodiakin tarjoamista mahdollisuuksista ammatilliseen kehitykseen.

Zodiak pyrkii kehittämään tanssin kentän tuotantorakenteita kestävämpään suuntaan. Tärkeä keino tähän on tuotannollinen yhteistyö kentän muiden keskeisten tuotantotahojen kanssa. Zodiak kehittää alan rakenteita myös antamalla kulttuuripoliittisia lausuntoja ja tekemällä pyynnöstä ehdotuksia esimerkiksi Taiteen edistämiskeskuksen toimikuntiin.