Olet täällä

Hankkeet

Zodiakissa toteutetaan vuosittain erilaisia hankkeita sekä osana perustyötä että erillisinä kokonaisuuksina. Hankkeet ovat erillisrahoitettuja, pitkäkestoisia tavoitteellisia kokonaisuuksia.

Zodiakin hankkeiden päämääränä on kunkin hankkeen omien perustavoitteiden lisäksi verkostoitua monipuolisesti, lisätä tuntemusta Zodiakista sekä tuottaa uutta tietoa tanssin soveltavien menetelmien käytöstä ja samalla parantaa tanssitaiteilijoiden työllistymistä.

Zodiak on saanut hankeavustuksia mm. opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Suomen Kulttuurirahastolta.

 

Oikealla puolella sijaitsevasta valikosta löytyy lisätietoja käynnissä olevista ja jo päättyneistä hankkeista.